Dr. Bartłomiej Stawiarski

Universität Breslau/Regionalmuseum Namysłów (Namslau)

bstawiarski@interia.pl

Vita